Nasze Usługi

GP Elektron realizuje usługi z szerokiego zakresu elektroenergetyki od doradztwa, projektów po eksploatacje.

GP Elektron specjalizuje się w:

 • Instalacjach elektrycznych budynków mieszkaniowych
 • Instalacjach elektroenergetycznych przemysłowych
 • Instalacjach oświetleniowych
 • Instalacjach systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych średnich napięć
 • Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych niskich napięć
 • Diagnostyce transformatorów elektroenergetycznych
 • Eksploatacji systemów ochrony przeciwporażeniowej
 • Obliczeniach doboru przewodów
 • Obliczeniach doboru zabezpieczeń
 • Projektowaniu instalacji elektrycznych
 • Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej SSP
 • Opracowywaniu instrukcji eksploatacji