Projekty Elektryczne i Elektroenergetyczne

Oferujemy realizację projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, projekty wykonawcze, wykonywanie dokumentacji urządzeń elektrycznych oraz dokumentacji odtworzeniowych instalacji elektrycznych.

Projekty instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu jak i kierowaniu robotami przy realizacji projektów.

Wykonujemy projekty zgodne z najnowszymi standardami technicznymi oraz dyrektywami unijnymi.

Wykonujemy projekty uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Dobry projekt instalacji elektrycznej sprawi, że korzystanie z urządzeń elektrycznych w będzie bezpieczne i komfortowe.

Wykonujemy następujące dokumentacje projektowe

 • Projekty budowlano-wykonawcze instalacji elektrycznych budownictwa jednorodzinnego
 • Projekty wykonawcze instalacji przemysłowych
 • Projekty instalacji oświetlenia
 • Projekty rozdzielnic średniego napięcia
 • Projekty systemów sygnalizacji pożaru
 • Projekty systemów zamknięć ogniowych
 • Projekty dostosowania budynków do nowych warunków ochrony przeciewpożarowej
 • Wykonywaniu schematów zasilania urządzeń
 • Wykonywaniu dokumentacji odtworzeniowej
 • Wykonywaniu dokumentacji inwentarzowej instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Obliczenia Zwarciowe

Zwarcia wpływają na pracę urządzeń elektroenergetycznych i z tego powodu obliczenia zwarciowe są niezbędne zarówno w trakcie projektowania, jak i eksploatacji systemu.

Wykonujemy obliczenia zwarciowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normą PN-EN 60909-0:2016-09 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów.
Wg powyższej normy można obliczyć:
prąd zwarciowy maksymalny – niezbędny do sprawdzenia, doboru wytrzymałości zwarciowej aparatury oraz kabli elektroenergetycznych,
oraz prąd zwarciowy minimalny – którego znajomość jest niezbędna przy doborze i sprawdzeniu nastaw zwarciowych zabezpieczeń.

Prąd zwarciowy początkowy

Analizy Sieciowe

Wykonujemy analizy sieci pod kątem wyszukiwania zjawisk wpływających negatywnie na stabilność pracy systemu elektroenergetycznego.

Obliczenia sieci:

 • Obliczenie mocy zwarciowych
 • Sprawdzenie doboru zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Sprawdzenie doboru aparatury łączeniowej
 • Sprawdzenie doboru kabli zasilających
 • Sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięć

Analiza sieci:

 • Pomiary jakości zasilania
 • Analiza obciążenia sieci
 • Analiza zawartości wyższych harmonicznych
 • Analiza poprawy funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej