Instrukcje Eksploatacji
Urządzeń Elekroenergetycznych 

instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Opracowujemy instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z instrukcjami eksploatacji, które powinny spełniać szereg wymagań wymienionych w rozporządzeniu. Instrukcje eksploatacji powinny być opracowane przez specjalistów, którzy mają doświadczenie i wiedzę n/t specyfiki pracy danych urządzeń energetycznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu instrukcji eksploatacji takich urządzeń jak:

  • rozdzielni średniego napięcia,
  • rozdzielni niskiego napięcia,
  • transformatorów energetycznych,
  • linie kablowe i napowietrzne,
  • urządzeń oświetlenia elektrycznego,
  • silników elektrycznych,
  • sprężarek powietrzna,
  • oraz innych.

Nowości: