Przeglądy Eksploatacyjne

Wykonujemy okresowe przeglądy eksploatacyjne urządzeń i aparatury elektroenergetycznej.

przeglądy eksploatacyjne

Duże zakłady przemysłowe jak i małe firmy posiadające na wyposażeniu instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne borykają się często z należytym utrzymaniem swoich instalacji i niezawodnością ich pracy.

Badania i przeglądy eksploatacyjne instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz zasilanych przez nich urządzeń elektrycznych pełnią istotną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności i bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Wyniki badań stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o możliwościach przedłużenia okresu ich eksploatacji lub konieczności wykonania odpowiednich napraw i remontów lub wycofania z eksploatacji.

Regularne wykonywania badań i przeglądów zmniejsza ryzyko awarii i skraca czas ewentualnego postoju.

Specjalizujemy się W

 • Przeglądy eksploatacyjne komór transformatorowych
 • Czyszczenie, badania i pomiary transformatorów elektroenergetycznych
 • Przeglądy urządzeń elektroenergetycznych średnich napieć
 • Badania elektroenergetycznej aparatury zabezpieczającej EAZ
 • Przeglądy rozdzielnic średniego napięcia
 • Przeglądy i badania instalacji elektrycznych przemysłowych niskiego napięcia
 • Pomiary i przeglądy instalacji budynków mieszkaniowych
 • Przeglądy urządzeń elektroenergetycznych niskich napieć
 • Przeglądy rozdzielnic niskiego napięcia
 • Pomiary instalacjach oświetleniowych
 • Pomiary jakości energii
 • Instalacjach elektroenergetycznych przemysłowych
 • Instalacjach oświetleniowych
 • Instalacjach systemu sygnalizacji pożaru SSP

Nowości: