Pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ transformatora